Dit is de privacyverklaring van Alument B.V., gevestigd te [5688 DP] Oirschot aan Industrieweg 28 B.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking
Alument B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten die noodzakelijk zijn voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Het verlenen van diensten / uitvoering van de overeenkomst tussen Alument B.V. en haar klanten;
  • Het communiceren met klanten;
  • Het verwerken, opmaken en afhandelen van aanvragen voor offertes;
  • Het factureren van verleende diensten/gekochte producten aan klanten;
  • Om de identiteit van klanten te verifiĆ«ren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden, indien daarvoor door de klanten toestemming is gegeven.

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens aan derden
Alument B.V. kan uw gegevens verstrekken aan derden. Alument B.V. zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens
Alument B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers van Alument B.V. heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben bij aanvang van hun arbeidsovereenkomst allen een verklaring ondertekend, waarmee zij aangeven dat zij op de hoogte zijn van de AVG en tevens verklaren zorgvuldig met de gegevens van de klanten om te gaan. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens
Indien u wilt weten welke gegevens Alument B.V. over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Alument B.V. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar administratie@alument.nl. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Bewaartermijn
Alument B.V. bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd tenzij dit Alument B.V. op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan.